Trønderbilene (TB) er stolte over å starte bussdrift med 40 busser i Hadeland fra juni 2018, og søker deg som har evne og vilje til å starte opp vårt nye avdelingskontor på Jaren. Du får stor frihet til å utvikle avdelingen til en god arbeidsplass for 50 ansatte. Du ser dine medarbeidere og motiverer dem til å nå avdelingens mål sammen med deg. Utfordringer gjør deg kreativ, og du har fokus på mulighetene. Gjør ditt beste valg sammen med Trønderbilene!

Søknadsfrist: Utgått